Hình ảnh chính tính năng theo dõi

Theo dõi tình trạng đơn hàng

Đăng đơn qua app của trình duyệt: Sau khi cài đặt app Pasbiz Ship vào trình duyệt, bạn có thể đăng đơn hàng mới dù đang ở bất cứ trang web nào.

Theo dõi đơn hàng theo thời gian thực

Pasbiz sẽ thống kê cụ thể về tất cả thông tin của một đơn hàng theo thời gian được tạo ở trên hệ thống.

Chu trình làm việc:

Tự động chuyển tiếp công việc

Tự động chuyển tiếp công việc

Nhân viên bán hàng sau khi chốt xong đơn với khách sẽ tạo đơn mới. Đơn vừa tạo sẽ được thông báo cho nhân viên kho để đóng gói hàng hóa và giao cho nhà vận chuyển…..

Tự động cập nhật trạng thái vận đơn

Mọi trạng thái đơn hàng do bên vận chuyển trả về sẽ được tự động cập nhật và thông báo cho shop. Các trạng thái bao gồm:
Đang điều phối lấy hàng – Đang lấy hàng – đã lấy hàng – đang giao hàng – đã giao hàng – đã hủy – hoàn hàng.

Tự động báo hàng hoàn/ hủy

Trường hợp khách báo hoàn hoặc hủy không nhận hàng, hệ thống sẽ có thông báo đặc biệt để bạn biết và xử lý kịp thời.

Tự động thông báo hàng chậm giao

Những đơn mà bên vận chuyển chưa giao đến khách mặc dù đã quá thời gian quy định, Pasbiz ship sẽ có thông báo để bạn biết và gửi khiếu nại.

Sẵn sàng trải nghiệm bán hàng đơn giản cùng Pasbiz Ship?

Đầy đủ tính năng, đăng ký đơn giản, cài đặt nhanh chóng & hoàn toàn miễn phí.

Hướng đến trải nghiệm