Hình ảnh chính tính năng quản trị theo nhóm

Quản trị theo nhóm

Đăng đơn qua app của trình duyệt: Sau khi cài đặt app Pasbiz Ship vào trình duyệt, bạn có thể đăng đơn hàng mới dù đang ở bất cứ trang web nào.

Phân nhóm

* Admin: người có quyền hạn cao nhất, được phép thao tác với toàn bộ hệ thống
* Quản lý: Người có quyền thao tác với toàn bộ hệ thống nhưng không được phép thêm/ xóa nhân viên.
* Nhân viên bán hàng: Sau khi chốt đơn với khách, nhân viên bán hàng sẽ tạo đơn. Đơn sau khi lưu thành công sẽ được tự động thông báo cho nhân viên kho.
* Nhân viên kho: Nhân viên này sẽ xem được thông tin mặt hàng khách đặt mua, tiến hành đóng gói và bấm “vận đơn”. Lúc này đơn vị vận chuyển sẽ đến để lấy hàng mang đi giao.
* Kế toán: Người được quyền xem toàn bộ lịch sử giao dịch của cửa hàng. Thống kê, xuất báo cáo về doanh thu cửa hàng
* Nhân viên vận chuyển: Áp dụng trường hợp shop tự thuê shipper. Shipper sẽ nhận được thông báo về địa điểm giao/nhận, quyền thay đổi trạng thái giao hàng.

Phân quyền nhân viên

1 nhân viên có thể giữ 1 vị trí hoặc 1 vài vị trí công việc, tùy thuộc vào cách admin phân quyền.

Quản lý nhân viên

Bạn hoàn toàn kiểm soát được các nhân viên của mình về hiệu suất làm việc, cách thức tương tác với khách hàng... Hơn nữa, bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin của các nhân viên, thêm hoặc khóa nhân viên hoặc chỉnh sửa phân quyền sao cho phù hợp với chiến lược dịch vụ khách hàng và đem lại hiệu quả cao nhất cho bạn.

Quản lý nhân viên

Bạn hoàn toàn kiểm soát được các nhân viên của mình về hiệu suất làm việc, cách thức tương tác với khách hàng... Hơn nữa, bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin của các nhân viên, thêm hoặc khóa nhân viên hoặc chỉnh sửa phân quyền sao cho phù hợp với chiến lược dịch vụ khách hàng và đem lại hiệu quả cao nhất cho bạn.

Sẵn sàng trải nghiệm bán hàng đơn giản cùng Pasbiz Ship?

Đầy đủ tính năng, đăng ký đơn giản, cài đặt nhanh chóng & hoàn toàn miễn phí.

Hướng đến trải nghiệm