Hình ảnh chính tính năng báo xấu toàn hệ thống

báo xấu toàn hệ thống

Khi xảy ra tình trạng hủy đơn/ hoàn hàng do lỗi từ người nhận hoặc nhà vận chuyển, các shop có thể gửi báo xấu để Pasbiz lưu lại và cảnh báo cho các shop khác.

Báo xấu người mua

* Admin: người có quyền hạn cao nhất, được phép thao tác với toàn bộ hệ thống
* Quản lý: Người có quyền thao tác với toàn bộ hệ thống nhưng không được phép thêm/ xóa nhân viên.
* Nhân viên bán hàng: Sau khi chốt đơn với khách, nhân viên bán hàng sẽ tạo đơn. Đơn sau khi lưu thành công sẽ được tự động thông báo cho nhân viên kho.
* Nhân viên kho: Nhân viên này sẽ xem được thông tin mặt hàng khách đặt mua, tiến hành đóng gói và bấm “vận đơn”. Lúc này đơn vị vận chuyển sẽ đến để lấy hàng mang đi giao.
* Kế toán: Người được quyền xem toàn bộ lịch sử giao dịch của cửa hàng. Thống kê, xuất báo cáo về doanh thu cửa hàng
* Nhân viên vận chuyển: Áp dụng trường hợp shop tự thuê shipper. Shipper sẽ nhận được thông báo về địa điểm giao/nhận, quyền thay đổi trạng thái giao hàng.

Báo xấu bưu cục/ bưu tá.

Thông tin báo xấu:

  • Tên:

  • Số điện thoại:

  • Đơn vị làm việc: (Áp dụng với bưu cục/bưu tá):

  • Nội dung báo xấu

Sẵn sàng trải nghiệm bán hàng đơn giản cùng Pasbiz Ship?

Đầy đủ tính năng, đăng ký đơn giản, cài đặt nhanh chóng & hoàn toàn miễn phí.

Hướng đến trải nghiệm