đăng đơn siêu tốc

đăng đơn siêu tốc

Bạn có thể đăng đơn mới từ bất cứ nơi nào trên trình duyệt: facebook, instagram, zalo, web cá nhân…

 • Đăng đơn qua app của trình duyệt
 • Đăng đơn trực tiếp trên website
 • Đăng nhiều đơn cùng lúc
 • Tự động nhập vào thông tin khách hàng
 • Tự động đề xuất nhà vận chuyển phù hợp nhất
Lựa chọn nhà vận chuyển

Lựa chọn nhà vận chuyển

Bạn có thể đăng đơn mới từ bất cứ nơi nào trên trình duyệt: facebook, instagram, zalo, web cá nhân…

 • Tự tạo nhà vận chuyển riêng
 • Đăng đơn trực tiếp trên website
 • Đăng nhiều đơn cùng lúc
 • Tự động nhập vào thông tin khách hàng
 • Tự động đề xuất nhà vận chuyển phù hợp nhất
Theo dõi tình trạng đơn hàng

Theo dõi tình trạng đơn hàng

Bạn có thể đăng đơn mới từ bất cứ nơi nào trên trình duyệt: facebook, instagram, zalo, web cá nhân…

 • Thống kê đơn hàng theo thời gian thực
 • Tự động chuyển tiếp công việc
 • Tự động cập nhật trạng thái vận đơn
 • Tự động báo hàng hoàn/hủy
 • Tự động thông báo hàng chậm giao
Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu

Bạn có thể đăng đơn mới từ bất cứ nơi nào trên trình duyệt: facebook, instagram, zalo, web cá nhân…

 • Thống kê doanh thu theo thời gian thực (Gộp chung/ chia theo nhà vận chuyển)
 • Thống kê tiền vận chuyển (Gộp chung/ chia theo nhà vận chuyển)
 • Thống kê tiền thu hộ (Gộp chung/ chia theo nhà vận chuyển)
 • Thống kê tiền đã đối soát (Gộp chung/ chia theo nhà vận chuyển)
Thống kê chất lượng vận chuyển

Thống kê chất lượng vận chuyển

Bạn có thể đăng đơn mới từ bất cứ nơi nào trên trình duyệt: facebook, instagram, zalo, web cá nhân…

 • Thống kê tổng số đơn theo đơn vị vận chuyển
 • Thống kê số đơn hoàn thành/ hoàn/ hủy theo nhà vận chuyển
 • Thống kê số đơn chậm giao hàng, hỏng hàng theo nhà vận chuyển.
Thống kê khách hàng

Thống kê khách hàng

Bạn có thể đăng đơn mới từ bất cứ nơi nào trên trình duyệt: facebook, instagram, zalo, web cá nhân…

 • Tự động lưu danh sách khách hàng
 • Thống kê tổng khách hàng theo vùng miền, khu vực
 • Thống kê số đơn hoàn/hủy theo vùng miền, khu vực
Quản trị theo nhóm

Quản trị theo nhóm

Bạn có thể đăng đơn mới từ bất cứ nơi nào trên trình duyệt: facebook, instagram, zalo, web cá nhân…

 • Phân nhóm
 • Phân quyền nhân viên
 • Quản lý nhân viên
 • Báo cáo hiệu quả công việc nhân viên
báo xấu toàn hệ thống

báo xấu toàn hệ thống

Bạn có thể đăng đơn mới từ bất cứ nơi nào trên trình duyệt: facebook, instagram, zalo, web cá nhân…

 • Báo xấu người mua
 • Báo xấu bưu cục/ bưu tá

Sẵn sàng trải nghiệm bán hàng đơn giản cùng Pasbiz Ship?

Đầy đủ tính năng, đăng ký đơn giản, cài đặt nhanh chóng & hoàn toàn miễn phí.

Hướng đến trải nghiệm